CAP COMBI

CAP COMBI® är den ultimata kombination av kraftfull vakuumsug- och högtrycksutrustning för avloppsvatten och rengöring, som omfattar alla aktiviteter för industriell rengöring med kraftig vakuumpump och högtrycks bestyckningen. Flexibelt fordon med ett brett spektrum och alternativ av utrustningsdetaljer, för en pålitlig och trygg tillvaro i din vardag. Kan monteras på alla slags chassi.

Tekniska data för standardversion:

TANK:

 • Rostfritt AISI 304
 • Cylindrisktank med 10 000 L slamtank och sidvattentankar med 5250 L vatten
 • 3 axlat chassi
 • Tipptank
 • Hydraulisk öppningsbar bakgavel

VAKUUM SYSTEM:

 • Mekanisk driven vakuumpump
 • Vakuumflöde ca 50 000 L/min med 93% vakuum.
 • Sugslangsarm® på topp av tank med räckvidd 6 500 mm och 270 grader svängradie.
 • Sugslangsvinda med 50 meter 3” slang

VATTEN:

 • Mekanisk driven pump.
 • Flöde och tryck: 333 L/min@170 bar eller 274 l/min@200 bar.
 • Pumpskåp för vakuum- och spolpump samt spolslang med frostskydd -15 grader.
 • Primär spolslang 160 m@1” slang med automatisk roll in/ut och slangförare integrerad i sugslangsarm och kommer ut parallellt med sugslang.
 • Sekundär spolslang 80 m@1/2” med automatisk roll in/ut och slangförare, kommer ut fram höger sida.

FÖRVARING:

 • Slutna slanglådor på var sida om tank med pneumatisk öppningsbara.
 • Uppvärmt klädskåp
 • Verktygslåda

ÖVRIGT:

 • Radio remote control
 • Handtvätt med varmt/kallt vatten.
 • Frostskydd upp till -35 grader.
 • Cylindrisktank upp till 17 700 L, i olika utföranden som karbonstål, rostfritt eller syrafast.
 • Sidvattentankar med kapacitet upp till 5 900 liter vatten.
 •  ADR och ATEX certifiering.
 • Transferpump
 • Hållare för redskap.
 • Bakmonterad spolslangsvinda med frostskydd
 • Vakuumpump med kapacitet upp till 75 000 L/min
 • Monteras på 3 och 4 axliga chassi.

Teknisk information

Tank

Rostfritt AISI 304

Cylindrisktank med 10 000 L slamtank och sidvattentankar med 5250 L vatten

Tippbar tank

Öppningsbar och drivs av 2 hydraulcylindrar utrustade med kontroll säkerhetsventil för att stoppa stängning av bakgavel vid eventuellt hydrauliskt fel, helt låsbar med 4 hydrauliska kilar.

Nivåindikator på slamfack som stoppar vakuumpump vid full tank.

Nivåmätare med rostfri flottörboll för slamfack. Överfyllnadsskydd och luftventil.

Provtryckt från +1 till -4 Bar enligt ADR.

Omega formade förstärkningar för jämn tryckfördelning i tank.

Underspol i slamfack för automatisk rengöring.

En styck toppsug Ø4 med pneumatisk kulventil modell 42 koppling i rostfritt material. En styck bottenventil Ø4 på bakgavel med pneumatisk kulventil modell 42 koppling i rostfritt material.

2 styck vibratorer monterad på undersida av tank.

Ventiler är utrustade med elektrisk värmeslinga, isolering och rostfri kapsling.

Slangförvaring på båda sidor av tank i AISI 304 – rostfritt slutna lådor med pneumatiska luckor.

Stege med ”catwalk” i rostfritt utförande.

Högkapacitetscyklon designad för effektiv filtrering av. Utrustad med säkerhetssystem i 4 steg. 1. Steg ett för filtrering av grövre material 2. Steg två för filtrering av finare material 3. Steg tre med flytande boll för att stoppa sug vid full cyklon 4. Steg fyra för att stanna vakuumpump vid full cyklon

Vakuumsystem

CAP CONTROL (anpassar varvtal på motor för bränslebesparing).

•Mekanisk driven vakuumpump

•Vakuumflöde ca 50 000 L/min med 93% vakuum.

Vatten tank

Svetsad på cylindriska tanken för hög kapacitet av vattenvolym och optimal viktoptimering och balans i fordonet. Volym 5 100 L Vatten.

AISI 304 – rostfritt.

Nivåmätare i glas för vattennivå i vattenfack. Överfyllnadsskydd med tillhörande luftventil.

Nivåsensor för automatisk avstängning av högtryckspump vid låg vattennivå.

Vatten fylls via brandpostanslutning utrustad med filter för att förhindra smuts i vattentank och högtryckspump.

Vakuumpump

HIBON eller Gardner Denver Wittig

Stort val av olika vakuumpumpar i olika storlekar vad gällande luftflöden. Samtliga enligt gällande ADR.

Vakuum kapacitet 95%

HIBON pumparna är luftkylda och Gardner Denver Wittig är vattenkylda.

Tryck/VAC, pneumatiskt ventilsystem.

Mekaniskt drivna vakuumpumpar.

Tim räknare, ljuddämpare på pump, flamskydd. Monterad i pumpskåpet.

Takmonterad arm

Takmonterad sug/spol arm. Monterad ovanpå tank, ansluts till slamfacket med pneumatisk ventil.

Hydraulisk drift med funktioner på arm och slang som: roterar – förlänger – drar tillbaka – höja – sänka – in/ut.

Utrustad med 30 m sugslang Ø4” med Ø4” koppling eller med 20 m sugslang Ø5” med Ø5” koppling.

Roterar i 270° runt fordonet. Lyft/ höjbar i 20° vinkel. Max längd på arm är 6 500 mm. Utskjutbar 1 200 mm. Sensor med indikator i hytt som anger positionsläge på arm. Utrustad med LED lampa på ändan av armen. Möjlighet att montera en hydrauliskt driven vinsch längst ut på armen med en lyftkapacitet på 200kg.

Sugslangsvinda

Transportvinda monterad på bakgavel, finns i flera olika utförande som fast, utsvängbar eller fällbar med svivel.

AISIA 304 – rostfritt utförande.

Hydraulisk drift för alla funktioner, med roll in/ roll ut funktion.

Kapacitet standard ca. 30 m Ø4. Finns i flera utförande så som större för mer slang längd, delad i två fack, med utanpåliggande krokar.

Högtryckspump

Stort utbud av högtryckspumpar från URACA, Pratissoli, Hammelmann mm

Upp till 1260 L vatten per minut. Upp till 2000 Bar.

Mekaniskt driven via kraftuttag.

Tim räknare, S.S mesh filter, tryckregleringsventil, manuell boll för stopp funktion, nivåskydd vid låg vattennivå, pneumatiskt rensningssystem, monterad i pump skåp.

Spolslangtrumma med arm

Automatisk roll IN/ roll UT, steglös hastighetsjustering, slangförare och meterräknare.

Monterad och integrerad i takmonterad sug/spols arm.

AISI 304 – rostfritt

Kan utrustas med upp till 350 meter Ø 1 spolslang.

Spolslangtrumma 2

På högersida i pumpskåp.

AISI 304 rostfritt

Utrustad med 80 m ½ Ø ” högtrycksslang. Kommer ut på höger sida alternativt baktill på höger sida.

Hydraulisk driven med hastighetsreglering och roll in/ roll ut med slangförare funktion. Högtryckspistol URACA.

ADR

Två styck brandsläckare 6 kilo. Tanken är trycktestad från -1 och upp till + 4 Bar. ADR/VLG skyltar på sidor och baksida av tank. Två stycken gula hjulblock. ADR identifikationsskyltar, säkerhetsventil mot övertryck, vinda med jordad kabel. ADR klass 3-4,1-5,1-6,1-6,2-8-9,

Frysskydd

Cappellotto erbjuder olika nivåer av frysskydd. Frysskydden har olika temperaturklasser och är utprovade och testade i de intervaller de avser. Samtliga fordon är utöver frysskydden utrustade med ett pneumatiskt system för total dränering av vatten i samtliga ingående komponenter. Detta säkerställer att fordonen kan förvaras i minusgrader utan att någon värme behöver tillföras.

0 grader. Fordonet opererar ner till fryspunkten. -5 grader. Fordonet är utrustat med cirkulation av vattnet i samtliga ingående komponenter. -15 grader. Fordonet är utrustat med varmvatten cirkulation i samtliga ingående komponenter. -40 grader. Fordonets samtliga ingående komponenter är inbyggda i ett slutet utrymme som är uppvärmt med extra monterad värmare (ca 35 kW). Utöver ovan är alla fordonen utrustade med pneumatiskt dräneringssystem.

Radiokontroll

Kontrollpanel i rostfritt med skyddsklass IP 65, funktioner med mätare, kontroller, varningslampor.

Fjärrkontroll med skyddsklass IP 65 utrustad med nödstopp, alla funktioner, laddningsbara batterier med laddare etc.

Övrigt

Hydraulsystem med följande komponenter. Oljetank med miljövänlig hydraulolja. Nivåindikator. Oljefilter. Oljekylare. Ventilation och belastningsplugg. Manometer

Pneumatiska system. Luft tas från chassits enheter med hjälp av säkerhetsventil som förhindrar det ursprungliga fordonets tankar från luftläckage. Utrustad med:  Dimsmörjare och samlingsfilter  Tryckregulator och manometer

Underkörnings- och sidoskydd enligt gällande normer och EU standard.

Ett styck klädskåp i AISI 304 rostfritt, uppvärmt. Handtvätt med varmvatten.

En styck verktygslåda i AISI 304 rostfritt.