Cappellotto & NTM är begrepp inom påbyggnadsbranschen där båda företagen varit verksamma i över ett halvt sekel. Detta har gett oss en samlad kunskap och erfarenhet som kontinuerligt utnyttjas i vår verksamhet.

Vårt kundlöfte är kontinuitet och långsiktighet och vad kan vara ett bättre betyg på det än att ha kundrelationer som sträcker sig över flera generationer.

Cappellotto & NTM följer med marknadens utveckling och letar aktivt efter fungerande lösningar som motsvarar de bestämmelser och direktiv som alltmer styr utvecklingen inom renhållningsbranschen. Produkterna planeras och tillverkas efter dina behov och vi hittar lösningar på speciella krav och problemställningar. Utvecklingsarbetet sker i samråd med användarna vilket oftast ger de bästa lösningarna. Ett brett produktprogram gör att du kan känna trygghet med oss som leverantör utifrån dina önskemål och krav och vi leverera det du behöver.

Produkter

Slamfordon

Gräv- och Torrsug

Trailers